INSTALAȚII FOTOVOLTAICE

SISTEME FOTOVOLTAICE ON-GRID

Producere de energie electrică pentru consum propriu și injectare, contra cost, în rețea

PROGRAMUL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI PENTRU MEDIU
"CASA VERDE"
INSTALAREA SISTEMELOR CU PANOURI FOTOVOLTAICE
Beneficiarii programului:
Persoane fizice domiciliate în România, fără obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, proprietar de imobil construcție care să nu facă obiectul unui litigiu la instanțele judecătorești, vreunei revendicări sau al unei proceduri de expropriere.
Documente necesare:
 • cerere de finanțare (anexa 3 la ghidul de finanțare)
 • act de identitate
 • extras de carte funciară
 • certificat de atestare fiscală de la ANAF
 • certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale
Etapele programului:
 • înscrierea solicitantului la instalatorul validat
 • prezentarea documentelor solicitate
 • instalatorul rezervă suma solicitată
 • aproarea finanțării de către AFM și publicarea listei beneficiarilor
 • beneficiarul, prin intermediul instalatorului, comunică avizul tehnic de racordare, în termen de maxim 90 de zile
 • semnarea contractului de finanțare
 • implementarea proiectului, depunerea certificatului de racordare, recepția sistemului şi plata contribuției proprii în termen de 8 luni de la data semnării contractului
Cheltuieli eligibile pentru finanțare:
 • panouri fotovoltaice, structură de montaj, invertor, modul de comunicație, contor inteligent, materiale conexiuni, tablou electric
 • montarea sistemului (maxim 15% din costurile echipamentelor şi instalațiilor electrice)
 • TVA
 • (finanțarea se acordă în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei, fiind considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă pentru un sistem de minim 3kWp)
Cheltuieli neeligibile:
 • cheltuieli de deplasare la locul instalării
 • acorduri și avize specifice
 • costuri cu obținerea avizului tehnic de racordare
 • cheltuieli cu procedura de verificare a îndeplinirii condițiilor tehnice
Informațiile prezentate se completează cu cele din Ghidul de finanțare (actualizat la 4 septembrie 2019).

Solaris

instalator validat AFM

Str. Uzinei nr. 4B, Tg. Mureș
Tel.: 0744 572 906; 0744 583 375
E-mail: office@rge.ro
Web: www.rge.ro

© RGE 2018-2020. Toate drepturile rezervate.