Servicii

Instalații electrice de putere

Executăm racordări la rețelele de distribuție de energie electrică a noilor consumatori, indiferent de putere sau tensiune; linii electrice de joasă și medie tensiune, aeriene și/sau subterane; posturi de transformare de putere pentru orice putere solicitată; extinderi de rețele elctrice; branșamente monofazate și trifazate pentru consumatori casnici și industriali; eliberări de amplasament; rețele de iluminat public; instalații de forță pentru hale industriale; mentenanță, reparații, măsurători profilactice.

Instalații fotovoltaice pentru producere de energie electrică

Executăm instalații fotovoltaice de producere energie electrică pentru consumatori casnici și industriali. Suntem firmă autorizată și acceptată de Agenția Fondului de Mediu pentru derularea programului național de producere energie verde din surse fotovoltaice pentru consumatorii casnici. Mai multe informații despre programul "Casa Verde" găsiți aici.

Proiectare instalații electrice

Societatea noastră realizează toate tipurile de documentații tehnice pentru executarea instalațiilor elctrice, indiferent de putere sau tensiune. Realizăm: DTAC-uri, SF-uri, PT-uri, studii de alimentare în vederea obținerii PUZ, studii de coexistență, studii de eliberare de amplasament. Asigurăm avizarea documentațiilor în comisiile tehnice ale distribuitorului și verificarea documentațiilor prin verificatori autorizați.

Consultanță în domeniul energetic

Acordăm consultanță viitorilor beneficiari în vederea stabilirii soluțiilor optime tehnico-economice de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Intermediem relația între beneficiar și distribuitor prin completarea și depunerea documentelor necesare racordării la rețeaua electrică.

Echipa

Sorin RUNCAN

Director general și administrator
sorin.runcan@rge.ro

Ovidiu GEORGESCU

Director tehnic
ovidiu.georgescu@rge.ro

Ciprian ICLOZAN

Șef compartiment ofertare
ciprian.iclozan@rge.ro

JAKAB Csongor

Șef logistică
csongor.jakab@rge.ro

Despre noi

     EN-RG-ETIC este o societate comercială cu capital social integral privat. A fost înființată în anul 2009 și este administrată de ing. Sorin Runcan.
     Realizăm lucrările la un înalt nivel de calitate și la un raport preț-calitate adecvat, respectând cerințele actuale și exigențele în domeniu. Asistența tehnică o asigurăm permanent prin personal calificat, inițiind și recomandând soluții operative pentru rezolvarea tehnică a problemelor ce pot apărea în diverse faze ale lucrărilor. Răspundem cu promptitudine condițiilor contractuale, dovedim că avem capacitatea de a satisface cerințele impuse de beneficiari și de a răspunde noilor cerințe de competitivitate. Suntem apreciați pentru competența personalului, flexibilitate, reactivitate și raport preț-calitate.
     Prin soluțiile tehnice adoptate, dovedim profesionalism și experiență în domeniu. Ținem sub control toate fazele procesului de lucru, asigurând calitate serviciilor prestate și grad superior de satisfacție a clientului.
     În prezent, societatea are 20 salariați. Este dotată cu mijloace de transport, scule și dispozitive, aparate de verificări și de măsurare PRAM moderne, cu ajutorul cărora se dorește executarea ireproșabilă a tuturor lucrărilor contractate.

Autorizări

ANRE

Suntem posesori ai Atestatului ANRE 11773/R1/28-03-2016 pentru C1A și C2A, fiind furnizor de servicii pentru Electrica și toate sucursalele sale.

ISO

Avem sistemul certificat în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2001 și ISO 14001:2005.

     Am implementat și menținem un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională. Întreaga activitate a societății a fost orientată spre dezvoltare, dotare, instruirea personalului angajat și diversificarea clienților. Dispunem de resurse materiale și umane care asigură un nivel calitativ înalt al lucrărilor contractate, o parte din electricienii noștri fiind posesori de autorizații Electrica.

profesioniști serioși
clienți mulțumiți
ani de experiență

Portofoliu

Iernut
Luduș-Cipău
     Clienți permanenți: S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.; S.C. ENEL Distribuție Banat S.A.; C.N.C.F. “CFR” S.A. – Sucursala Regională Căi Ferate Brașov; S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş; S.C. Energo GTI S.R.L;  S.C. Three Pharm S.R.L.; S.C. Tempos Serv S.R.L; S.C. Adrem Invest S.A.; S.C. Electromagnetica S.A. București; AEM S.A. Timișoara.

Contact

Consimțământ GDPR
Str. Uzinei nr. 4B, Tîrgu Mureș
Telefon: +40 365 8829 75
Fax: +40 365 8829 76
E-mail: office@rge.ro
Program de lucru: L-V, 08.00-16.00

© RGE 2018-2020. Toate drepturile rezervate.